top of page
 • Secular Ketubah Text
  ב_______ ימים לחודש ________בשנת חמשת אלפים שבע מאות ושמונים כאן ב_________ שב __________ באו __________ ו ____________ בברית נישואין זו. אנו מתחייבים בזאת לתת אמון, כבוד ותמיכה זה לזו במשך חיי נישואינו יחד. נשתדל תמיד להיות כנים וגלויים, להבין ולקבל, לאהוב ולסלוח, ולהיות נאמנים זה לזו. אנו מבטיחים בזאת לבנות יחד יחסים שלווים של שוויון. נכבד את ייחודה של זו ונסייע זה לזו לממש את מלא יכולותינו. ננחם ונתמוך זה בזו בשעות צער ובעתות שמחה. יחד ניצור בית שופע למידה, צחוק וחמלה, בית שבו נכבד את המסורות והערכים היקרים של משפחותינו. יד ביד, נסייע לבנות עולם שופע שלום ואהבה. On the __________ day of the month of ______________ in the year ____________ of the Jewish calendar, corresponding to the ________________ day of the month of _____________ in the year ______________ of the secular calendar as recorded in __________________ the beloveds _____________________________ and ____________________________ entered into this Covenant of Marriage. We pledge to nurture, trust, and respect each other throughout our married life together. We shall be open and honest, understanding and accepting, loving and forgiving, and loyal to one another. We promise to work together to build a harmonious relationship of equality. We shall respect each other’s uniqueness and help one another grow to our fullest potential. We will comfort and support each other through life’s sorrows and joys. Together, we shall create a home filled with learning, laughter, and compassion, a home wherein we will honor each other’s cherished family traditions and values. Let us join hands to help build a world filled with peace and love.
 • Interfaith Ketubah Text
  ב __________ בשבת, ______בחודש _________, שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושלוש בלוח העברי, ה- ______ בחודש _______ בשנת 2023 ,כאן ב _________שבמדינת ________, החתן _________ בנם של _______ ו _________, והכלה _________ בתם של _______ ו ___________ נכנסו בברית הנישואין כשותפים אוהבים. מוקפים במשפחה וחברים אנו מצהירים בפני אלוהים על התחייבויותינו זה לזו. חיינו מעתה יהיו שזורים זה בזו. אנו נשתדל מידי יום להעמיק את הקשר בינינו, להקשיב בחמלה ולקבל ולהבין זה את זו. הערכים המשותפים שלנו יאחדו אותנו ויחזקו אותנו. אנו נכבד את ההבדלים בינינו ואלו יעשירו אותנו. לאורך כל חיינו אנו ניישם את המנהגים המושרשים במסורת אבותינו, אך נפנה מקום בחיינו ליצירת מנהגים חדשים אשר מקורם בהתנסויות המשותפות. ביתנו יהיה מקום חם, שופע נדיבות ומעל לכל שופע אהבה. אנו מבטיחים את כל ההבטחות האלו זה לזו ומתחייבים זה כלפי זו כבעל ואישה. On the _______ day of the month of ______ in the year 5783, corresponding to the ________ day of the month of ______ in the year 2023, here in ____________, ____________,the groom _________, son of ______ and ______, and the bride ______, daughter of ______ and ______, enter into this covenant of marriage as loving companions. Surrounded by family and friends and witnessed by God, we affirm our commitment to each other. Our lives shall be forever intertwined. Each day we will strive to deepen our relationship, to listen compassionately, and to accept and understand one another. We will unite in our shared values, for they will strengthen us. We will honor our differences, for they will enrich us. Our family will practice customs rooted in the traditions of each of our ancestors. Yet we will leave space in our lives for new customs created from our shared experiences. Our home will be a place of warmth, generosity, and most of all love. These things we promise each other as we joyfully commit ourselves as husband and wife (husband and husband / wife and wife / loving partners).
 • Reform Ketubah Text
  ב________ בשבת, _____ לחודש ______, שנת חמשת אלפים שבע מאות ושמונים ושלוש בלוח העברי, ה- ________ בחודש _____ בשנת 2023, בעיר ___________ שבמדינת ____________ החתן _____________ בנם של ______________ ו _______________ והכלה ________________ בתם של __________ ו ______________ נכנסו בברית הנישואין הקדושה בפני אלוהים ועדים אלו. בלב שמח, הם הבטיחו זה לזו: "אנו מבטיחים להיות בני זוג אהובים כמסורת של בני עמנו כדת משה וישראל. חיינו מעתה יהיו לנצח שלובים זה בזו. אוהב אותך בכל ליבי, אסמוך עליך באמון מלא ואקשיב לך בחמלה. כל יום אשתדל לחזק את הקשר בינינו ולהביאו לשיא היכולת הטמון בו. אכבד את הדרישות ואת החלומות שלך. " ו ________ ו________ הבטיחו זה לזו: " אנו מבטיחים לנחם, לכלכל ולתמוך זה בזו. בזמנים של שמחה אנו נוקיר זה את זו, וברגעי סערה אנו נגן זה על זו. לא נמהר להתרגז ונסלח במהרה, וככל שיעבור הזמן, הקשר שלנו יתחזק כאוהבים וכחברים טובים. ההתחייבויות שלי כלפייך ושלך כלפי קושרים אותנו זה לזו. מהיום ואילך, אנו אחד". On the ________ day of the month of _________ in the year 5783, corresponding to the _______ day of the month of ______ in the year 2023, here in __________, ________, the groom _____________ son of __________ and __________, and the bride __________, daughter of ______ and ______, entered into the holy covenant of marriage before God and these witnesses. With joyful hearts, each vowed to the other: “I consecrate you to me as my loving spouse according to the laws of Moses and the traditions of our people. Our lives shall be forever intertwined. I will love you deeply, trust in you completely, and listen to you compassionately. I will strive each day to strengthen our relationship to its fullest potential and to honor your needs and dreams.” ____________and ___________ pledged together: “We promise to comfort, nourish, and support one another. In times of happiness, we will cherish each other; through life’s storms, we will shelter each other. We will be slow to anger and quick to forgive, and we shall grow ever closer as beloveds and friends. My commitment to you, and yours to me, binds us together. From this day forward, we are as one.”
 • Conservative Ketubah Text
  ב________ בשבת, _________ ימים לחודש ________, שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים ושלוש למניין שאנו מונים כאן, ב _________ , אנו מעידים שהחתן, _______ בן ___________ ו____________ לבית _____________, אמר לכלה, ________ בת _______________ ו_________________ לבית ____________: הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, ואני אכבד ואוקיר ואפרנס אותך כמשפט יהודים כשרים המכבדים ומוקירים ומפרנסים את נשותיהם באמונה, ואתן לך כסף כתובתך וכל זכויותיך שראוי לתת לך מדין תורה ומדברי סופרים וכמנהג יהודים כשרים במקום הזה, וברשותך אחיה אתך בנאמנות חיי אישות כדרך כל העולם, ואבנה יחד אתך בית בישראל שבו ישרו אהבה ואחווה שלום ורעות ושבו נטפח יחד את מורשת היהדות, אהבת ישראל וכבוד הבריות. והסכימה הכלה והייתה לו לאשתו. ואנו גם מעידים שהכלה, ______________ בת ____________ ו_______________ לבית __________, אמרה לחתן, __________ בן ____________ ו_______________ לבית __________: אישי אתה כדת משה וישראל ואני אכבד ואוקיר ואפרנס אותך כמשפט יהודיות כשרות המכבדות ומוקירות ומפרנסות את אישיהן באמונה, ואתן לך כסף כתובה זו וכל זכויותיך שראוי לתת לך מדין תורה ומדברי סופרים וכמנהג יהודים כשרים במקום הזה, ואחיה אתך בנאמנות חיי אישות כדרך כל העולם, ואבנה יחד אתך בית בישראל שבו ישרו אהבה ואחווה שלום ורעות ושבו נטפח יחד את מורשת היהדות, אהבת ישראל וכבוד הבריות. והסכים החתן והיה לה לאישה. ועוד אמרו הכלה והחתן זו לזה וזה לזו: מתוך אהבה, כבוד הדדי וחברות גדולה, אנו מתחייבים לחיות חיי גילוי והקשבה תוך רגישות וסבלנות, לתמוך ולטפל האחד בשני בכל עת ובכל מצב, לחלק בינינו את מלאכת החיים כפי יכולתנו, בשוויון, באחריות הדדית ומתוך רצון כן, לאפשר צמיחה אישית וייחודית לכל אחד מאתנו וממנה ליצור שלם שהוא יותר. והכל ברור ותקף וקיים. On this day of great celebration and joy, on the __________ day of the week, the _____________ day of the month of _____________ in the year 5783, which corresponds to the _________ day of ___________, in the year 2023, in ____________, ____________, the groom _______________, son of _______ and ______, and the bride _____________, daughter of ______ and _______, spoke the words and performed the rites which united their lives and affirmed their love in the presence of God’s blessings and in accordance with the laws of Moses and Israel. You are my best friend, my hopes and future, my strength, my soulmate. Standing proudly beside you, in your eyes I see my love, and in your heart I see my dreams, and in our promise I see a union, true and steadfast, uniquely devoted to compassion, kindness and sincerity. Through all time and space, there has been no love like ours, and our story will unfold with beauty, grace and meaning. We pledge to cherish and sustain each other, meeting life’s trials with quiet strength and courage, and meeting life’s blessings with wonder, joy and laughter. We will grow as individuals and delight in an elegant freedom born from mutual respect. Through all time and space, there will be no story like ours. Our sacred covenant is valid and binding.
 • Conservative Ketubah Text – Aramaic
  ב ________ בשבת _________ לחדש __________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים ושלוש לבריאת עולם למנין שאנו מונין כאן ___________ איך החתן _____________ אמר לה להדא הואי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי מהר __________ כסף זוזי __________ דחזי ליכי________ ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת מרת דא והות ליה לאנתו ודין נדוניא דהנעלת ליה מבי __________ בין בכסף בין בדהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושי דערסא הכל קבל עליו __________ חתן דנן ___________ זקוקים כסף צרוף וצבי __________ חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד ___________ זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל __________ זקוקים כסף צרוף וכך אמר _____________ חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מן כל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובמותי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא קבל עליו חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנות ישראל העשויין כתקון חכמינו זכרונם לברכה .וצביאו מר _____________ חתן דנן ומרת ______________ דא דאן יסיק אדעתא דחד מינהון לנתוקי נישואיהון או אן איתנתוק נישואיהון בערכאות דמדינתא דיכול דין או דא לזמנא לחבריה לבי דינא דכנישתא דרבנן ודבית מדרשא דרבנן דארעתא דקיימא או מאן דאתי מן חילה וליצותו תרוייהו לפסקא דדיניה בדיל דיכלו תרוייהו למיחי בדיני דאורייתא .דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. וקנינא מן _____________ דנן למרת ______________ ומן מרת ___________________ למר____________________ על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקנא ביה והכל שריר וקים. נאום_________________________________________________________________ עד נאום_________________________________________________________________ עד
 • Orthodox Ashkenazi Text – Aramaic and English
  ב _________ בשבת _________ יום לחדש ___________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים ו _____________ לבריאת העולם שאנו מונין פה __________________ אנן סהדי איך החתן המהולל ______________________ אמר להדא בתולתא שפירתא מרת ______________ הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא במימרא ובסייעתא דשמיא אפלח ואוקיר ואכלכל ואסובר ואכסי יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומ פרנסין ומכלכלין וסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר בתוליכי כסף זוזי מאתן דחזי ליכי ומזוניכי וכסותיכי וסּפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא. וצביאת מרת _______________ בתולתא דא והות ליה לאנתו. ודין נדוניא דהנעלת ליה בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשמושי דירה ובשימושא דערסא. הכל קיבל עליו החתן המהולל __________________, חתן דנן במאה זקוקים כסף צרוף וצבי החתן הנ"ל והוסיף לה מדיליה עוד סך מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן, סך הכל מאתים זקוקים כסף צרוף. ועוד הכניסה לו סך מסוים והוסיף לה החתן כנגדן שליש העולה לסך מסוים, סך הכל כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא עולים לסך כסף זוזי מאתן ועוד ___________________ לבד כל בגדיה ותכשיטיה וחפציה השייכים לגופה. וכך אמר החתן המהולל __________________, חתן דנן, אחריות שטר כתובתא דא ונדוניא דין ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתאי בתראי להת פרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא,דקנאי ודעתיד אנא למקנא, נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא ונדוניא דין ותוספתא דא וא ִפילו מן גלימא דעל כתפאי, בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא ונדוניא דין ותוספתא דא, קבל עליו אמר החתן המהולל ___________________ כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנות ישראל העשוין כתקון חז"ל דלא כאסמכתא ולא כטופסי דשטרי, בביטול וכו' וב ִפיסול וכו' וקנינא מן אמר החתן המהולל __________________, חתן דנן, למרת ________________________ בתולתא דא, על כל מה דכתיב ומפרש לעיל במנא דכשר למקניא ביה. והכל שריר ובריר וקיים. נאום ______________________________________ עד נאום _________________________________ עד גם אני החתן מודה על כל הנ"ל ובאתי על החתום יום הנ"ל _______________________________ On the ____________ day of the week, the ___________ day of the month _______________________ in the year 5783 which corresponds to the ___________ day of ____________ in the year 2023 ,the holy covenant of marriage was entered into at __________________________ between the bridegroom ______________________________ and his bride ___________________________________the said bridegroom made the following declaration to his bride: “Be my wife according to the laws of Moses and Israel. I faithfully promise that I will be a true husband unto you. I will honor and cherish you. I will protect and support you, and I will provide all that is necessary for your sustenance according to the usual custom of Jewish husbands. I also take upon myself all such further obligations for your maintenance as are prescribed by our religious statutes. And the said bride has entered into this holy covenant with affection and sincerity and has taken upon herself the fulfillment of all of the duties which are incumbent upon a Jewish wife. This covenant of marriage was duly executed and witnessed on this day according to the usage of Israel.
 • Orthodox Sefaradic Text – Aramaic and English
  ב ___________ בשבת, לחדש __________, שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים ושלוש לבריאת העולם, למנין שאנו מנין פה __________________, אנן סהדי איך החתן __________________, אמר לה לכלה ______________: הוי לי לאנתו כדת משה וישראל, ואנא במימרא ובסיעתא דשמיא, אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתיכי, כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין ומכלכלין וסוברין ומכסין ית נישהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מהר _____________ כסף זוזי ____________ דחזי ליכי ועלי מזוניכי וכסותיכי וספוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא. וצביאת ____________ כלתא דא והות לי לאנתו. ודא נדוניא דהנעלת ליה מבית ____________, עם תוספת שהוסיף לה מדיליה, עד שנמצא בסך הכל כתובתא דא, תוספת ונדוניא סך כסף זוזי _____________ ועוד סך ___________. והודה החתן הנזכר שקבלם ועלו ובאו לידו ורשותו במושלם עד סוף פרוטה אחרונה ורצה והעלם על עצמו כנכסי צאן ברזל שאם פיחתו - פיחתו לו ואם הותירו – הותירו לו. חלק זה אין קוראים בקול תחת החופה: התנאים שהתנו ביניהם שרירין וקימין כתנאי בני גד ובני ראובן ואלו הן: מעשה ידיה לו, מזונה וכל צרכיה עליו, הדירה _____________ הירושה כפי ההסכמה הנהוגה בעיה"ק ירושלים ת"ו, ולא ישא ולא ישדך ולא יקדש שום אשה אחרת עליה, כי אם ברשות בית דין הצדק, ולא ימכור ולא ימשכן שום חפץ מחפציה כי אם ברשותה ורצונה הטוב והגמור, ולא יפתנה ולא יסיתנה שתמחול לו כתובתה, לא כולה ולא מקצתה ולא שום תנאי מתנאי הכתובה. ואם תמחול- הרי המחילה ההיא בטלה מעכשיו כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש, ולא יצא מארץ ישראל כי אם ברשותה והסכמתה,[ וכך אמר החתן הנזכר אחריות וחומר וחוזק שטר כתובתא דא קבלית עלי ועל ירתאי בתראי ועל כל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות שמיא מקרקעי ואגבן מטלטלי דקניתי ודאקני- כולהון יהון אחראין וערבאין ומשועבדין שעבוד גמור ושלם כתקנת חכמים ז"ל להתפרע מנהון שטר כתובתא דא בחיי ובתר חיי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי, והכל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי בביטול כל מודעי ובפיסול עדיהן לדעת הרשב"א ]זכרו לחיי העולם הבא[. וחומר וחוזק שטר כתובתא דא כחומר וחוזק כל שטרות הכשרים ולא יבוטל ולא יפוסל שטר כתובתא דא. וקנינא מיד החתן הנזכר קנין גמור ושלם במנא דכשר למקניא ביה מעכשיו כראוי וכתקנת חכמים ז"ל על כל הנזכר למעלה. וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת הנשבעים באמת לאשר ולקים את כל הכתוב עליו בשטר כתובתא דא בלתי שום שינוי ותמורה ותחבולה כלל ועיקר. והכל שריר ובריר ואמת ויציב ונכון וקים נאם ____________________________ עד, נאם _______________ ______________ עד, גם אני החתן מודה על כל הנ"ל ובאתי על החתום יום הנ"ל ________________________ On the ____________ day of the week, the ___________ day of the month _______________________ in the year 5783 which corresponds to the ___________ day of ____________ in the year 2023 ,the holy covenant of marriage was entered into at ______________________ between the bridegroom ___________________________ and his bride _______________________________ the said bridegroom made the following declaration to his bride: “Be my wife according to the laws of Moses and Israel. I faithfully promise that I will be a true husband unto you. I will honor and cherish you. I will protect and support you, and I will provide all that is necessary for your sustenance according to the usual custom of Jewish husbands. I also take upon myself all such further obligations for your maintenance as are prescribed by our religious statutes. And the said bride has entered into this holy covenant with affection and sincerity and has taken upon herself the fulfillment of all of the duties which are incumbent upon a Jewish wife. This covenant of marriage was duly executed and witnessed on this day according to the usage of Israel.
 • RCA Orthodox Ketubah Text (Rabbinical Council of America)
  ב__________ בשבת _______________ לחדש _____________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים ושלוש למנין שאנו מנין כאן _______________ איך החתן ________________ למשפחת ______________ אמר לה להדא בתולתא ________________ למשפחת ________________ הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי מהר בתוליכי כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאוריתא ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת מרת _________________ בתולתא דא והות ליה לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי __________ בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו ________________ חתן דנן במאה זקוקים כסף צרוף וצבי __________________ חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאתים זקוקים כסף צרוף וכך אמר ___________________ חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבל עליו _____________________ חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי _____________ מן ______________ למשפחת __________________ חתן דנן למרת ________________ למשפחת __________________ בתולתא דא על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר וקים נאום ___________________________עד נאום ___________________________________________עד
 • Fonts Choice
bottom of page